Publications

List of Publications (Hans Götzsche)

[1] Götzsche, Hans (1991a): ‘On the Logic and Syntax of Numerals in Danish and Swedish’, in Papers from the Twelfth Scandinavian Conference of Linguistics, Reykjavik, June 14-16, 1990. Reykjavík: Linguistic Institute, University of Iceland, pp. 78-89.

[2] Götzsche, Hans (1991b: January): ‘Non-Formal Analyse i dansk og nordisk syntaks’, in 3. Møde om Udforskningen af Dansk Sprog. Århus: Institut for Nordisk Sprog og Litteratur, Aarhus Universitet, pp. 100-110.

[3] Götzsche, Hans and Henrik Jørgensen (1991c): Review article, of Tore Kristiansen Udtalenormering i skolen. København: Gyldendal 1990, in Danske Studier 1991, Bind 86.

[4] Götzsche, Hans (1991d: August): ‘Non-Formal Analyse i svensk og nordisk syntaks’, in Svenskans beskrivning 18. Lund: Lund University Press, pp. 143-152.

[5] Götzsche, Hans (1991e): ‘Om talordet elve/elva’, in Studier i svensk språkhistoria 2. Göteborg: Nordistica Gothoburgensia 14, pp. 70-77.

[6] Götzsche, Hans (1992a): ‘Non-Formal Analysis in Danish Syntax’, in Nordic Languages and Modern Linguistics 7, Proceedings of the Seventh International Conference of Nordic and General Linguistics, Thorshavn, 7-11 August 1989. Tórshavn: Føroya Frodskaparfelag, pp. 233-246.

[7] Götzsche, Hans (1992b, September): ‘Syntaxen i några 1800-talsöversättningar till svenska från danska’, in Svenskans beskrivning 19. Lund: Lund University Press, pp. 133- 143.

[8] Götzsche, Hans (1993a): ‘Translation of Style: Transformation or Creation’, in Andersen og Verden. Indlæg fra den første Internationale H. C. Andersen-Konference. Odense: Odense Universitetsforlag / H. C. Andersen-Centret (Andersen and the World. Papers from the First International Hans Christian Andersen Conference. The Hans Christian Andersen Center, Odense University.), pp. 228-242.

[9] Götzsche, Hans (1993b, May): ‘Adverbialer - sprogvidenskabens adoptivbørn’, in 4. Møde om Udforskningen af Dansk Sprog. Århus: Institut for Nordisk Sprog og Litteratur, Aarhus Universitet, pp. 96-107.

[10] Götzsche, Hans (1994a): ‘Översättning av stil, eller, Varför kan man inte översätta H. C. Andersen till svenska?’, in Stilsymposiet i Göteborg, 21-23 maj 1992, Göteborg: Institutionen för svenska språket, Göteborgs universitet, pp.119-135.

[11] Götzsche, Hans (1994b, April): Deviational Syntactic Structures. Contrastive Linguistic Studies in the Syntax of Danish and Swedish. Doktorsavhandling (Doctoral Thesis). Göteborg: Institutionen för svenska språket, Göteborgs universitet.

[12] Götzsche, Hans (1994c, April): ‘Svenska decimaltermer och pseudodecimaltermer’, in Svenskans beskrivning 20, Lund: Lund University Press, pp. 159-167.

[13] Götzsche, Hans (1994d, May): ‘Some Aspects of the Concept of Word’, in

Gothenburg Papers in Theoretical Linguistics 69, Proceedings of The XIVth Scandinavian Conference of Linguistics and The VIIIth Conference of Nordic and General Linguistics. Göteborg: Gothenburg Papers of Theoretical Linguistics, Dept. of Linguistics, Gothenburg University, pp. 135-147.

[14] Götzsche, Hans (1995a): ‘Some Remarks on the Ontology of Performatives’, in Papers from the XVth Scandinavian Conference of Linguistics, Oslo, January 13-15, 1995. Oslo: Department of Linguistics, Faculty of Arts, University of Oslo, pp. 193-199.

[15] Götzsche, Hans (1995b, April): ‘Hvem styrer hvad? Om rektion og kongruens i dansk’, in 5. Møde om Udforskningen af Dansk Sprog. Århus: Institut for Nordisk Sprog og Litteratur, Aarhus Universitet, pp. 92-104.

[16] Götzsche, Hans and Michael Götzsche (1996a, December): ‘EFA(CX). A Computer Programme for Topological Analysis In Danish and Swedish Syntax’, in Proceedings of the 13th Scendinavian Conference of Linguistics. Roskilde: Department of Languages and Culture, Roskilde University, pp.71-81.

[17] Götzsche, Hans (1996b): review of Søren Brandt: Infinitive Control in Danish. København: Det kongelige Danske Videnskabernes Selskab, 1995, in iros (internationales referateorgan zur skandinavistik) published by Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald, Nordisches Institut, Greifswald. Steinbecker Verlag. Dr. Ulrich Rose.

[18] Götzsche, Hans (1997a, June): ‘Forklaringsmodeller i sproghistorien belyst med et eksempel fra den aktuelle sprogudvikling’, in 6. Møde om Udforskningen af Dansk Sprog til minde om Peter Skautrup 1896-1996. Århus: Institut for Nordisk Sprog og Litteratur, Aarhus Universitet, pp. 86-98.

[19] Götzsche, Hans, LeeAnn Iovanni, Peter Kirkegaard (1997b): Projektrapport: En evaluering af aktiviteterne ved dansk Flygtningehjælps Sprogskole i Aalborg, Et pilotprojekt. Aalborg: Aalborg Universitet, Institut for Kommunikation, 14 pp.

[20] Götzsche, Hans, LeeAnn Iovanni, Peter Kirkegaard (1997c): An Evaluation of the Activities at Dansk Flygtningehjælps Sprogskole in Aalborg: a Pilot Project. Aalborg: Aalborg Universitet, Institut for Kommunikation, 14 pp.

[21] Götzsche, Hans (1998a): ‘Some Remarks On the Analysis of Clefting in Danish’, in Papers from the 16th Scandinavian Conference of Linguistics. Turku / Åbo: Publications of the Department of Finnish and General Linguistics of the University of Turku, pp. 128- 140.

[22] Götzsche, Hans (1998b): ‘Form, formaliteter och formalismer: en essä om språklig stil’, in Form – innehåll – effekt. Stilistiska och retoriska studier tillägägnade Peter Cassirer på 65-årsdagen. Göteborg: Institutionen för svenska språket, pp. 56-66.

[23] Götzsche, Hans (1998/99): review of Lisa Christensen: Framtidsuttrycken i svenskan temporala system. Lund: Lund University Press, 1997, in iros (internationales referateorgan zur skandinavistik) published by Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald, Nordisches Institut, Greifswald. Steinbecker Verlag. Dr. Ulrich Rose.

[24] Götzsche, Hans (1998/99): review of Laura Wright and Ernst Hakon Jahr (eds.): Language contact through trade in the late Middle Ages: Middle Low German and other north european languages. Mouton de Gruyter, 1997, in iros (internationales referateorgan zur skandinavistik) published by Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald, Nordisches Institut, Greifswald. Steinbecker Verlag. Dr. Ulrich Rose.

[25] Götzsche, Hans (1998/99): review of Torbjörn Nilsson: Gotiska: grammatik, text och ordförklaringar. Stockholm: Studentlitteratur, 1997, in iros (internationales referateorgan zur skandinavistik) published by Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald, Nordisches Institut, Greifswald. Steinbecker Verlag. Dr. Ulrich Rose.

[26] Götzsche, Hans (1999: July): ‘Om satsadverbial i svenska’, in Svenskans beskrivning 23. Lund: Lund University Press, pp. 143-150.

[27] Götzsche, Hans (1999: August): ‘Om refleksiverne sig og sin’, in 7. Møde om Udforskningen af Dansk Sprog. Århus: Institut for Nordisk Sprog og Litteratur, Aarhus Universitet, pp. 147-157.

[28] Götzsche, Hans (1999: January): ‘H. C. Andersen’s Style as Features of Variation, Complexity and Contextual Regularity. A Preliminary Approach’, in Hans Christian Andersen. A Poet in Time, Papers from the Second International Hans Christian Andersen Conference. Odense: Odense University Press, pp. 335-352.

[29] Götzsche, Hans and LeeAnn Iovanni (1999): Danish Proficiency, Learning and Acculturation Attitudes: The Students at Dansk Flygtningehjælps Sprogskole in Aalborg. Aalborg: Aalborg University, Department of Communication, 99 pp.

[30] Götzsche, Hans and S. A. Kristensen (2001): ‘En morfologisk variant af EFA(X)- Teorien’, in 8. Møde om Udforskningen af Dansk Sprog. Århus: Institut for Nordisk Sprog og Litteratur, Aarhus Universitet, pp. 105-112.

[31] Götzsche, Hans (2002): Review article on Christer Platzack: Svenskans inre grammatik – det minimalistiska programmet. En introduktion till modern generativ grammatik. Lund: Studentlitteratur 1998, in Nordic Journal of Linguistics, Vol. 25, 2002, pp. 112-115.

[32] Götzsche, Hans et al. (co-author) (2003: March): ‘Sprogpolitik på de danske universiteter’ (‘Language policy at the Danish universities’) 13 pp. The Danish Rector’s Conference.

[33] Götzsche, Hans (2004): ‘Kære Henrik. Er denne sætning grammatisk korrekt’, in På godt dansk. Festskrift til Henrik Galberg Jacobsen i anledning af hans 60 års fødselsdag 4. februar 2004. København: Wessel og Huitfeldt, pp. 105-112.

[34] Götzsche, Hans and Helle Mejlhede Hansen (2004): ‘Hirtshals Kommunes virtuelle skole: Afsluttende rapport’ (‘Concluding Report on the project The Virtual School of the community of Hirtshals’) 96 pp.

[35] Götzsche, Hans (2005a): ‘I begyndelsen var ordet – sagde leksikografen’, in Teorien om alt og andre artikler om sprog og filosofi. Festskrift til Peter Widell på hans 60 års fødselsdag 13. januar 2005. Århus: Wessel og Huitfeldt, pp. 125-134.

[36] Götzsche, Hans (2005b): ‘An Introduction to Formative Grammar: The Theory of Epi-Formal Analysis in Syntax(EFA(X)2)’, 79 pp. (on-line publication): http://www.cfl.hum.aau.dk/linguistics/index.html

[37] Götzsche, Hans (2005c): ‘What is movement in Formative Grammar (EpiFormal Analysis in Syntax (EFA(X)2)’, 14 pp. (on-line publication): http://www.cfl.hum.aau.dk/linguistics/index.html

[38] Götzsche, Hans (2005d): ‘EFA(X)2: Definitions and formalisms’, 16 pp. (on-line publication):
http://www.cfl.hum.aau.dk/linguistics/index.html

[39] Götzsche, Hans (2005e, May): The entry ‘Michael Dummett’, in Key Thinkers in Linguistics and the Philosophy of Language. Edinburgh: Edinburgh University Press, pp. 77-80.

[40] Götzsche, Hans (2005f, May): The entry ‘Louis Hjelmslev’, in Key Thinkers in Linguistics and the Philosophy of Language. Edinburgh: Edinburgh University Press, pp. 124-127.

[41] Götzsche, Hans (2005g, May): The entry ‘Roman Jakobson’, in Key Thinkers in Linguistics and the Philosophy of Language. Edinburgh: Edinburgh University Press, pp. 139-147.

[42] Götzsche, Hans (2005h: May): The entry ‘Rasmus Rask’, in Key Thinkers in Linguistics and the Philosophy of Language. Edinburgh: Edinburgh University Press, pp. 226-227.

[43] Götzsche, Hans and S. A. Kristensen (2005i: June): ‘Adverbielle udtryk i dansk og finsk’, in 10. Møde om Udforskningen af Dansk Sprog. Århus: Institut for Nordisk Sprog og Litteratur, Aarhus Universitet, pp. 186-197.

[44] Götzsche, Hans (2006a): ‘Sætningsled, kasus og signifikation’ (‘Sentence Constituents, Case and Signification’), in Tidsskrift for Sprogforskning, 4,1-2 2006, pp. 39- 54.

[45] Götzsche, Hans and Kristensen, Susanne Annikki (2006b): ‘Kunsten at analysere en at-infinitiv’, in 11. Møde om Udforskningen af Dansk Sprog. Århus: Institut for Nordisk Sprog og Litteratur, Aarhus Universitet, pp. 159-158.

[46] Götzsche, Hans (2007a): ‘The Explanatory Power of Formative Grammar: Analyses in EFA(X)3’, in Det bedre argument. Festskrift til Ole Togeby 7. marts 2007. Århus: Wessel og Huitfeld, pp. 129-149.

[47] Götzsche, Hans (2007b): ‘Sprogets poesi eller poesiens sprog. Et essay om og med Roman Jakobson’, in Tidsskrift for Sprogforskning, 4,1-2 2006, pp.137-153.

[48] Götzsche, Hans (2007c): ‘Die Bibel Christians III.: Zwischen Morphologie und Topologie’, in the series NOWELE (North-Western European Language Evolution) Syddansk Universitetsforlag (University Press of Southern Denmark), pp. 361-382.

[49] Götzsche, Hans and Kristensen, Susanne Annikki (2008a): ‘Det talte ord – om tekst, tale og sætningsbygning’, in Bag ordene. Festskrift til Ole Ravnholt in anledning af 60- års-dagen. København: Dansk Sprognævns skrifter 41, pp. 16-33.

[50] Götzsche, Hans (2008b): ‘Langue et identité au Danemark et dans les pays nordiques’, in Identité: une question del langue. Actes du colloque de Caen (2-4 novembre 2006) publié par Jean RENAUD. Caen: Office Franco-Norvégien d’échanges et de coopération and Université de Caen Basse-Normandie, pp. 35-39.

[51] Götzsche, Hans (2009a): The entry ‘Correspondence Theory’, in Key Ideas in Linguistics and the Philosophy of Language. Edinburgh: Edinburgh University Press, pp. 42-43.

[52] Götzsche, Hans (2009b): The entry ‘Glossematics’, in Key Ideas in Linguistics and the Philosophy of Language. Edinburgh: Edinburgh University Press, pp. 79-81.

[53] Götzsche, Hans (2009c): The entry ‘Possible World Semantics’, in Key Ideas in Linguistics and the Philosophy of Language. Edinburgh: Edinburgh University Press, pp. 164-169.

[54] Götzsche, Hans (2009d): The entry ‘Presupposition’, in Key Ideas in Linguistics and the Philosophy of Language. Edinburgh: Edinburgh University Press, pp. 173-179.

[55] Götzsche, Hans (2009e): The entry ‘Structuralism’, in Key Ideas in Linguistics and the Philosophy of Language. Edinburgh: Edinburgh University Press, pp. 216-225.

[56] Götzsche, Hans, Editor (2010a): Memory, Mind and Language. Newcastle: Cambridge Scholars Publishing.

[57] Götzsche, Hans (2010b): ‘Language as History and Memory: Challenges for Historical Linguistics’, in Memory, Mind and Language. Newcastle: Cambridge Scholars Publishing, pp. 54-75.

[58] Götzsche, Hans and Ksenya Filatova (2012): ‘On the Ontology and Cognitive Processing of Languages ‘, in Cognitive Dynamics in Linguistic Interactions, Cambridge: Cambridge Scholars Press, pp. 81-106.

[59] Götzsche, Hans and Natalia Buicko (2013a): Об онтологии языков
(Ob ontologii jazykov ‘On the Ontology of Languages’, in Studia linguistica cognitiva, Выпуск 3, КОГНИТИВНАЯ ДИНАМИКА, В ЯЗЫКОВЫХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯХ, Москва, Издательство «ФЛИНТА», Издательство «Наука», pp. 8-18.

[60] Götzsche, Hans (2013b): Deviational Syntactic Structures. London / New Delhi / New York / Sydney: Bloomsbury Studies in Theoretical Linguistics (Bloomsbury Academic; contract with Continuum).

[61] Götzsche, Hans (2013c):‘Jeg har haft ringet til lægen. Eller: hvad skal vi med en referencegrmmatik’, review article in RASK, Vol. 37 April 2013: Erik Hansen and Lars Heltoft: Grammatik over det Danske Sprog, Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, pp. 99-127.

[62] Götzsche, Hans (2013d): ‘Verbformer i 1500-talets svenska bibelöversättningar – en preliminär hypotes’, in Gode ord er bedre end guld. Festskrift til Henrik Jørgensen. Aarhus Universitet, pp. 199-219.

[63] Götzsche, Hans (2013): ‘Some remarks on word formation in Danish’, abstract for the 25th Scandinavian Conference of Linguistics, Reykjávik, Iceland June 2013.

[64] Götzsche, Hans (2014): ‘Nogle problemer i forbindelse med analyse af visse fænomener i dansk orddannelse’, in Neologismer. Dansk Sprognævns 2. seminar om nye ord. København 5.-6- november 2013, pp. 145-164.

[65] Badie, Farshad and Hans Götzsche (2015a, January): ‘Logical Characterization of Ontology Constructions Using Fuzzy Description Logics’. Abstract from Revealing Hidden Knowledge, Symposium. Copenhagen Business School, 9 January 2015.

[66] Badie, Farshad and Hans Götzsche (2015b, August): ‘Towards a Formal Occurrence Logic based on Predicate Logic’, in Book of Abstracts, 15th Congress of Logic, Methodology and Philosophy of Science, CLMPS 2015, Helsinki 3-8 August 2015, p. 673.

[67] Götzsche, Hans (2015c): ‘Neksusbegrebet – en ubestemmelig kategori’, in Rette ord. festskrift til Sabine Kirchmeier-Andersen i anledning af 60-årsdagen. København: Dansk Sprognævns skifter 46, pp. 141-154.

[68] Götzsche, Hans (2016a): The entry ‘140, Danish’, in Word-Formation. An International Handbook of the Languages of Europe, Volume 4. Handbücher zur Sprach- und Kommunikationswissenschaft/Handbooks of Linguistics and Communication Science (HSK 40.4), (eds.) Peter O. Müller, Ingeborg Ohnheiser, Susan Olsen and Franz Rainer. Berlin and New York: de Gruyter Mouton, 2016, pp. 2505-2524.

[69] Götzsche, Hans (2016b): The entry ‘Udfordring’, in Ebbas Danske Ordbog. Ord til Ebba Hjorth på 70-årsdagen. København: det Danske Sprog- og Litteraturselskab, pp. 215-218 .

[70] Badie, Farshad and Hans Götzsche (2016c): ‘Towards Logical Analysis of Occurrence Values in Truth-Functional Independent Occurrence Logic’, in Abstract from Logic Colloquium 2016, Leeds, UK.

[71] Götzsche, Hans (2016d): ‘On the Formation and Semantics of New Phrasal Verbs ’, in Word-formation across languages. Newcastle: Cambridge Scholars Publishing, pp. 147- 156. 

[72] Götzsche, Hans, Editor (2018): The Meaning of Language. Newcastle: Cambridge Scholars Publishing.

[73] Götzsche, Hans (2018): ‘The Meaning of Life’, in The Meaning of Language. Newcastle: Cambridge Scholars Publishing.

[74] Götzsche, Hans (2018): ‘Komposita som idiomer’, in Fraseologi – genveje og omveje. Festskrift til Torben Arboe. Peter Skautrup Centret for Jysk Dialektforskning, Nordisk, Aarhus Universitet, pp. 63-67.[76] Götzsche, Hans et al. (2018): ‘Perspektiver på læsning’, in Psyke & Logos, Volume 39 No. 2, pp. 5-9.

[75] Götzsche, Hans, Co-Editor(2018): Psyke & Logos, Volume 39 No 2.

[76] Götzsche, Hans et al. (2018): ‘Perspektiver på læsning’, in Psyke & Logos, Volume 39 No. 2, pp. 5-9.

[77] Götzsche, Hans (2019): ‘Compounds as idioms. A case study of a ‘meta-trend’, in SKASE Journal of Theoretical LinguisticsVol. 16, 2019 No. 1. http://www.skase.sk/Volumes/JTL39/index.html

[78] Götzsche, Hans (2020): ‘13 Derivational networks in Danish’, in Derivational Networks Across Languages, edited by Lívia Körtvélyessy, Alexandra Bagavesheva and Pavol Štekauer, de Gruyter Mouton, in the series Trends in Linguistics Studies and Monographs, Volume 340, pp. 129-136.

Forthcoming: 

Presentations

[A] Invited speaker at the Workshop on Comparative and Theoretical Syntax: “When and why do constituents move?”, Department of English, University of Aarhus, 14-16 December 2004. Title of presentation: ‘What is movement in Formative Grammar (Epi- Formal Analysis in Syntax (EFA(X)2)’.

[B] Invited speaker at the conference Mophologische Probleme in den Sprachen der Ostseeanrainer, 14-17 September 2006 at Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald, Germany. Title of presentation: ‘“Christian III's Bibel”: Zwischen Morphologie und Topologie’ .

[C] Invited speaker at Sjette Forskningskollokvium: Sprog på Statsbiblioteket (‘the 6th Research Colloquium: Language at The State and University Library’), Århus, Denmark, 24 November 2005. Title of presentation: ‘Sætningsled, kasus og signifikation’ (‘Sentence Constituents and Signification’),

[D] Götzsche, Hans and Susanne Annikki Kristensen: ‘A Typological Study of Verbal Constituents in Danish, Swedish and Finnish in the Framework of Formative Grammar (EFA(X)2)’, presentation at the 21st Scandinavian Conference of Linguistics, Trondheim, June 2005.

[E] Götzsche, Hans (2009): ‘On the Ontology of Languages’, presentation at the Symposium on Ecolinguistics, Odense University, 10-11 June, 2009.

[F] Götzsche, Hans (2013): ‘Some remarks on word formation in Danish’, presentation at the 25th Scandinavian Conference of Linguistics, Reykjávik, Iceland June 2013.

[G] Götzsche, Hans (2014): ‘Temporal Logic and Occurrence Logic. Some Remarks in Honour of A. N. Prior’, at the Arthur Prior Centenary Conference, Balliol College, Oxford, 21–22 August, 2014.

[H] Götzsche, Hans and Farshad Badie (2015, January): ‘Logical Characterization of Ontology Constructions Using Fuzzy Description Logics’ at the DanTermBank workshop – ‘Revealing Hidden Knowledge’, Copenhagen Business School, 9 January 2015.

[I] Götzsche, Hans and Farshad Badie (2016, August): ‘Towards Logical Analysis of Occurrence Values in Truth-Functional Independent Occurrence Logic’, Logic Colloquium 2016, organised by the Association for Symbolic Logic), Leeds, UK. (August 2016)